advertise with ongsono.com
 

Zakat Fitrah Beserta Penjelasannya

Posted on Tuesday, 20 June 2017


Zakat Fithrah adalah Zakat berupa makanan pokok dalam suatu daerah, yang dikeluarkan sebelum shalat 'Idul Fitri. Zakat Fithrah diwajibkan kepada orang Islam, baik tua maupun muda, lakilaki atau perempuan, merdeka, budak bahkan kanak-kanak sekalipun, yang mempunyai kelebihan makanan pada malam hari raya serta siang harinya. Ukuran yang dikeluarkan tiap-tiap jiwa sebanyak satu Sha' (kira-kira 2,5 kg atau 3 liter), dari makanan pokok yang biasa dimakan oleh orang di dalam daerah tersebut. Waktu pengeluaran zakat fitrah adalah terbenam matahari pada akhir Ramadlan/malam hari raya 'Idul Fithri sampai sebelum mulai shalat 'Id.

Orang yang berhak menerima zakat fithrah adalah orang yang tidak mampu, sebagaimana yang tertera pada surat At-Taubah ayat 60 yang artinya "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orangorang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS At-Taubah: 60)

Orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah :

 • Fakir
  Orang yang di dalam penghidupannya untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik bagi dirinya sendiri dan atau orang yang menjadi tanggungannya, hanya mampu mencukupi kurang dari sebagian keperluannya. Misalnya, Kebutuhan setiap harinya Rp. 40.000 ia hanya mampu menyediakan Rp. 15.000
 • Miskin
  Yaitu sebagaimana nomor 1, tetapi lebih dari separoh, namun kurang dari kebutuhannya. Misalnya, Kebutuhan setiap harinya Rp. 40.000 ia hanya mampu menyediakan Rp.30.000 Demikian menurut pendapat sebagian 'ulama.
 • Orang yang Mengurusi Zakat
  Yaitu beberapa orang yang ahli tentang seluk-beluk zakat (hukumhukumnya, barang-barang dan kadar masing-masing yang dizakati dan sebagainya) yang diangkat oleh Nabi SAW/Pimpinan ummat Islam dan bertugas sebagai penghitung dan penerima serta penagih zakat dari kaum Muslimin untuk disalurkan sebagaimana mestinya. Walaupun ia bukan fakir/miskin, namun berhak menerima zakat.
 • Budak
  Budak berhak menrima zakat, tetapi pada zaman ini sudah jarang sekali kita jumpai budak
 • Orang yang Memiliki Hutang
  orang Islam yang kesulitan dan kepayahan karena terbelit oleh hutang-hutangnya yang bukan disebabkan karena pemborosan/maksiat. Golongan ini berhak mendapat penyaluran zakat untuk melunasi hutangnya.
 • Orang yang Berjuang di Jalan Allah
  Orang yang berhubungan dengan hal-hal yang berguna bagi agama maupun masyarakat luas. Misalnya, Masjid-masjid, sekolahan-sekolahan, madrasah-madrasah, lembagalembaga da'wah, tempat pengajian dan sebagainya, termasuk orang-orang yang menyelenggarakan serta mengurusinya. Dan juga termasuk sabiilillaah ialah hal-hal yang bermanfaat bagi kepentingan umum dan dibenarkan oleh agama, seperti mendirikan rumah sakit, gedung pertemuan, membangun jembatan dan sebagainya.
 • Musafir
  Orang yang dalam perjalanan, lalu putus bekal dan dikhawatirkan terlantar dalam perantauannya itu, maka yang demikian inipun berhak menerima zakat untuk bekal perjalanan ke suatu tempat dengan jarak yang jauh.

 • Read more about Zakat Fitrah Beserta Penjelasannya  Related read :

  Inilah Cara Bermain Clash Of Clans Beserta Tips dan Trik
  Myadif wapblog - Inilah Cara Bermain Clash Of Clans Beserta Tips dan Trik Sobat mungkin tidak asing lagi dengan game strategi Clash Of Clan yang beberapa waktu sangat banyak dimainkan oleh pengguna
  Jawatan / Kerja Kosong Pusat Pungutan Zakat Julai 2013
  Warganegara Malaysia yang berkelayakan dipelawa untuk mengisi jawatan kosong di Pusat Pungutan zakat (PPZ) Seperti berikut :1. Eksekutif ZakatTarikh tutup permohonan 19 Julai 2013Maklumat lanjut klik
  Soal UKG SMP Dan Kunci Jawaban Beserta Pembahasannya