advertise with ongsono.com
 

Kötelez Biztosítás Drónokra, RC Repülkre

Posted on Friday, 9 December 2016


2016. december 31.-el módosul az 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésrl. A törvény 69. paragrafusa sorolja fel, hogy milyen repülgépek és repül eszközök üzemeltetéséhez szükséges felelsségbiztosítás megléte. 69. § (1) A nyilvános repültér, a lajstromba bejegyzett polgári légijárm, a repüleszköz és pilóta nélküli légijárm üzemben tartása, valamint polgári légiforgalmi irányító szolgálat által légiforgalmi irányítói tevékenység - harmadik személynek okozott kár megtérítése céljából - felelsségbiztosítási fedezet fennállása esetén végezhet. A nyilvános repülterek esetében a felelsségbiztosítási fedezet összegét a tárgyévet megelz három év statisztikai adatai alapján számított átlagos éves utasforgalom alapján kell megállapítani. A fenti felsorolásban a módosítás nyomán megjelent a repül eszköz és a pilóta nélküli légijárm. Ezek definíciói a törvény alapján az alábbiak:
  • repüleszköz: siklórepül eszköznek, ejternynek és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. Melléklet e) pontjában meghatározott egyszemélyes vagy 300 kg legnagyobb felszálló tömeget el nem ér repülgépnek minsül légijárm;
  • pilóta nélküli légijárm: olyan polgári légijárm, amelyet úgy terveztek és úgy tartanak üzemben, hogy vezetését nem a fedélzeten tartózkodó személy végzi;
 A 39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet 2. paragrafusa szerint az ilyen eszközökre a harmadik személyeknek okozott károk megtérítésére vonatkozó felelsségbiztosításnak a légi járm maximális felszállótömegétl függen legalább az alábbi összeghatárokig kell fedezetet nyújtania:
  • a) 200 kg vagy ennél kevesebb maximális felszállótömeg esetén 10 000 000 Ft
  • b) 201-500 kg közötti maximális felszállótömeg esetén 25 000 000 Ft
A Biztosítás.ma Kft. mind a hobby, mind a szakmai feladatok céljára használt repül eszközökra tud biztosítási fedezet ajánlani. Kérjen ajánlatot munkatársainktól, vagy Kapcsolat oldalunkon keresztül! Meggyorsíthatja az ajánlatkérést, ha kitöltve elküldi számunkra az adatközlt és az alkuszi megbízást.

Read more about Kötelez biztosítás drónokra, RC repülkreRelated read :