advertise with ongsono.com
 

Növénybiztosítás 2017

Posted on Monday, 6 March 2017


Növénybiztosítás 2017Hamarosan indul a hagyományos és a díjtámogatott mezgazdasági növénybiztosítások kötési szezonja. 2016-ban a díjtámogatás 4 milliárd forint volt. Kérjen növénybiztosítási díjajánlatot 2017-ben is! A Magyarországon 2012.január 1-jétl mköd kockázatkezelési rendszer pillérei:
  • a költségvetésbl finanszírozott nemzeti agrárkár-enyhítési rendszer, valamint
  • az ezzel összhangban mköd biztosítási díjtámogatás.
  Az uniós alapelveknek megfelelen ugyanarra a mezgazdasági kárra a gazdálkodó biztosítói kártérítésben és kárenyhít juttatásban is részesülhet akkor, ha a kétfajta juttatás összege a hozamérték csökkenés 80 százalékát nem haladja meg, ugyanis az uniós szabályok szerint a kárnak bizonyos hányadát minden körülmények között a gazdálkodónak kell viselnie. A hazai kockázatkezelési rendszer II. pillérében (díjtámogatott mezgazdasági növénybiztosítás) való részvétel azon termelk számára elérhet, akik biztonságuk érdekében a központi kárenyhítési alap védelemnél nagyobb mértékben akarják biztosítani az idjárási jelenségekbl adódó termelési kockázataikat. Ezek a biztosítási termékek olyan kárnemeket is tartalmaznak, mint például az aszály, a tavaszi fagy, a felhszakadás és az árvíz. A rendszer lehetséget biztosít az összes kárnemet lefed ún. csomagbiztosításokra, vagy csak egy illetve néhány kárnemre vonatkozó biztosítások megkötésére is. A mezgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról szóló jogszabály (19/2014. (X. 29.) FM rendelet) háromféle mezgazdasági biztosítás csomagot ismer:
  • A típusú biztosítás szántóföldi növényekre, bor-szlre és almára (összesen 14 féle nö-vényre) és a következ biztosítási eseményekre köthet: jégeskár, aszálykár, árvíz-kár, téli és tavaszi fagykár, felhszakadás kár, viharkár valamint tzkár.
  • B típusú biztosítás zöldség- és gyümölcs kultúrák (összesen 76 féle) számára és a következ biztosítási eseményekre köthet: jégeskár, téli fagykár, viharkár és tzkár.
  • C típusú biztosítás az A és B típusban nem szerepl biztosítási konstrukciókat tartalmaz a következ biztosítási eseményekre: jégeskár, aszálykár, mezgazdasági árvíz-kár, téli és tavaszi fagykár, felhszakadás kár, viharkár, tzkár.
Mindhárom csomag esetén a mezgazdasági biztosítások díjához a nettó biztosítási díj legfeljebb 65%-ának megfelel mérték támogatás vehet igénybe. 2016-ban az egyes csomagok az alábbi mérték díjtámogatásban részesültek:
  • A csomag: 65%
  • B csomag: 43%
  • C csomag: 40%
Kérjen növénybiztosítási díjajánlatot 2017-ben is!

Read more about Növénybiztosítás 2017Related read :